Skip to main content

Hoạt động thu phí qua đường hầm SR 99 sẽ bắt đầu từ ngày 09 tháng 11 năm 2019

Tổng quan về hoạt động thu phí qua đường hầm SR 99

Nhận thông tin về các mức thu phí qua đường hầm SR 99 và cách thức triển khai hoạt động thu phí cầu đường.

Tổng quan về chương trình Good To Go!

Khi sở hữu tài khoản và vé Good To Go!, quý vị sẽ luôn được hưởng mức thu phí cầu đường thấp nhất khi đi qua đường hầm SR 99 và các cung đường bộ có thu phí khác tại Washington.

Nhận thông tin về cách thức hoạt động của tài khoản trả trước Good To Go! và cách lập tài khoản.

Good To Go!

Mặc dù có bốn loại vé Good To Go! khác nhau, nhưng loại vé dán được coi là loại hữu dụng nhất đối với phần lớn các phương tiện di chuyển qua đường hầm. Tuy nhiên, nếu quý vị có ý định đi chung xe trên những làn đường cao tốc I-405/SR 167 có thu phí, hoặc nếu quý vị lái xe máy, quý vị sẽ cần mua một loại vé khác.

Nhận thông tin về các loại vé Good To Go! khác

Quý vị có thắc mắc?

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với WSDOT theo số 1-866-936-8246 hoặc gửi email tới địa chỉ SR99TunnelTolls@wsdot.wa.gov.