Khảo Sát Chương Trình Thưởng Khuyến Khích Trên Tuyến Đường Hầm SR 99

Nhận thẻ Good To Go! dạng miếng dán miễn phí khi hoàn thành khảo sát bên dưới

Mỗi người nhận một thẻ dạng miếng dán miễn phí nếu chương trình vẫn áp dụng

 1. Quý vị hiện có đi lại hoặc có kế hoạch đi lại qua đường hầm SR 99 không?
  • Không
 2. Quý vị hiện đi lại hoặc có kế hoạch đi lại qua đường hầm SR 99 ở mức độ nào?
  • Thường xuyên đi lại bằng phương tiện xe cộ đến nơi làm việc
  • Các chuyến đi thư giãn
  • Khác ____________
 3. Quý vị có sử dụng các cơ sở hạ tầng thu phí khác tại tiểu bang Washington không? Nếu có, cơ sở hạ tầng nào?
  • Cầu SR 520
  • Các Làn Đường Nhanh Trả Phí trên Xa Lộ I-405
  • Các Làn Đường HOT Trên SR 167
   Nếu quý vị đi trên các làn đường nhanh trả phí trên I-405 và/hoặc các làn đường HOT trên SR 167, nơi những người đi xe chung được miễn phí cầu đường nếu đúng số người trên phương tiện, thì quý vị nên cân nhắc mua thẻ Flex Pass. Nếu quý vị dùng thẻ dạng miếng dán cho phương tiện của mình, quý vị sẽ luôn phải trả lệ phí cầu đường khi sử dụng xa lộ I-405 và SR 167, bất kể số người trong xe. Nếu quý vị muốn được miễn phí cầu đường khi đi xe chung trên I-405 hoặc SR 167, quý vị sẽ cần Flex Pass. Nếu quý vị đi lại trên I-405 trong xe chung hoặc xe mô tô thường xuyên, quý vị có thể nhận được Flex Pass hoặc thẻ xe mô tô miễn phí nếu chương trình vẫn áp dụng.
  • Cầu Tacoma Narrows SR 16
  • Tôi không sử dụng bất kỳ cơ sở hạ tầng thu phí nào tại tiểu bang Washington
 4. Quý vị có biết rằng quý vị có thể dùng tất cả các thẻ Good To Go! cho mọi cơ sở hạ tầng thu phí tại tiểu bang Washington?
  • Không, nhưng giờ tôi đã biết!
 5. Quý vị có biết mỗi phương tiện xe cộ chỉ cần một thẻ Good To Go! không? Nếu quý vị có nhiều hơn một thẻ, quý vị sẽ nhận một khoản lệ phí cầu đường cho mỗi thẻ. Quý vị sẽ cần dán thẻ dạng miếng dán vào kính chắn gió trong phương tiện xe cộ chở hành khách của mình và thẻ không thể được chuyển đổi giữa các phương tiện. Nếu quý vị có xe mô tô, quý vị sẽ cần thẻ xe mô tô.
  • Không, nhưng giờ tôi đã biết!
 6. Quý vị có tài khoản Good To Go! không?

  • i. Sau khi quý vị nhận thẻ dạng miếng dán, quý vị sẽ cần kích hoạt thẻ bằng cách thêm nó vào tài khoản của mình.
  • Không, nhưng giờ tôi đã biết!
   i. Quý vị có hiểu rằng quý vị phải mở tài khoản Good To Go! và kết nối thẻ dạng miếng dán miễn phí của mình với tài khoản để thẻ hoạt động ở đường hầm SR 99 cũng như tại các cơ sở hạ tầng thu phí khác của Washington không? Nếu quý vị không kết nối thẻ miễn phí của mình vào tài khoản, quý vị sẽ trả thêm $2 mỗi chuyến và nhận hóa đơn bằng thư gửi qua đường bưu điện.
 7. Chúng tôi nên gửi qua đường bưu điện thẻ dạng miếng dán Good To Go! miễn phí của quý vị tới đâu?
  Tên ____________
  Họ ____________
  Tên phố ____________
  Tên phố 2 (Phòng, Căn hộ) ____________
  Thành phố ____________
  Tiểu bang ____________
  Mã ZIP ____________
  Email ____________