Skip to main content

Hãy Sẵn Sàng Với Lệ Phí Qua Đường Hầm SR 99

Với tài khoản và thẻ Good To Go!, bạn sẽ luôn chi trả mức lệ phí cầu đường thấp nhất ở đường hầm SR 99 và tất cả các cơ sở hạ tầng thu phí tại Washington.

Quý vị có thể đi qua đường hầm SR 99 mà không cần tài khoản Good To Go! Nếu quý vị đi qua đường hầm mà không có tài khoản, chủ phương tiện đã đăng ký sẽ nhận được một hóa đơn qua đường bưu điện yêu cầu đóng thêm $2 cho mỗi chuyến đi. Quý vị có thể gọi điện đến trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi bất kỳ lúc nào để được giảm giá hóa đơn phí cầu đường và để được miễn bất kỳ khoản phí nào, nếu quý vị mở tài khoản.

Mở một tài khoản Good To Go! mới thật dễ dàng

Quý vị có thể thêm nhiều phương tiện vào tài khoản của mình.

Quý vị có lựa chọn để nạp tiền vào tài khoản của mình.

Quý vị sẽ cần trả trước $30 lệ phí cầu đường khi mở tài khoản của mình. Các loại lệ phí cầu đường của tất cả các phương tiện trong tài khoản của quý vị sẽ được trừ vào số tiền $30 trả trước.

Khi mở một tài khoản mới, quý vị sẽ cần cung cấp thông tin liên lạc của quý vị, model và năm sản xuất của phương tiện cũng như thông tin thanh toán.

Hãy làm theo các bước sau để mở tài khoản

Nếu quý vị cần trợ giúp về dịch thuật

Nếu quý vị không cần trợ giúp về dịch thuật

Seattle

4554 9th Avenue NE
Seattle, WA 98105

Bellevue

13107 NE 20th Street, Suites 3 & 4
Bellevue, WA 98005

Gig Harbor

(Các dịch vụ khả dụng chỉ có hạn)
5801 Soundview Drive, Suite 50A.
Gig Harbor, WA 98335