Skip to main content

Tuyến Đường Trực Tiếp Bên Dưới Khu Trung Tâm

Đường hầm SR 99 mang lại cho các tài xế một tuyến đường thẳng dài hai dặmnằm dưới trung tâm thành phố kéo dài từ Space Needle đến các sân vận động.

Với các lựa chọn tuyến đường khác để vào trung tâm thành phố, đường hầm được thiết kế để kết nối với phố Alaskan Way trên bề mặt dự kiến hoàn thành dọc khu bến cảng vào năm 2021.

Trước khi đường phố mới được hoàn thành, các tài xế có thể sử dụng đường tạm Alaskan Way.

Sử Dụng Đường Hầm

Thông minh và an toàn

THÔNG MINH VÀ AN TOÀN
Những tính năng an toàn tiên tiến của đường hầm được thiết kế giúp phản ứng nhanh trong sự cố khẩn cấp, chịu được động đất, hỏa hoạn, và ngập lụt.

Hoạt động thu phí cầu đường sẽ bắt đầu vào mùa thu năm 2019

Cơ quan lập pháp đã đưa ra chỉ thị thu phí đường hầm SR 99 để giúp hoàn trả 200 triệuđô la Mỹ chi phí xây dựng và lập quỹ vận hành an toàn và bảo trì đường hầm. Ngay khi bắt đầu thu phí, các tài xế sẽ bị tính phí tự động khi họ ra khỏi đường hầm theo bất kỳ hướng nào. Đường hầm sẽ không có bất kỳ trạm thu phí nào.

Các Phương Tiện Giao Thông Được Miễn Phí

Mức Thu Phí Đường Hầm SR 99

* Các phương tiện giao thông có hai trục trở lên sẽ phải trả mức phí cao hơn.

Bắt đầu vào tháng 7 năm 2022, sẽ định kỳ tăng phí 3 phần trăm mỗi ba năm, có xem xét hàng năm. Mức thu phí và các trường hợp miễn trừ được quy định bởi Washington State Transportation Commission (Ủy Ban Giao Thông Tiểu Bang Washington): wstc.wa.gov
Khung giờ Thanh Toán Qua Thư * Tiết kiệm $2 với thẻ
Good To Go! *
6 giờ sáng - 7 giờ sáng $3.25 $1.25
7 giờ sáng - 9 giờ sáng $3.50 $1.50
9 giờ sáng - 3 giờ chiều $3.25 $1.25
3 giờ chiều - 6 giờ chiều $4.25 $2.25
6 giờ chiều - 11 giờ tối $3.25 $1.25
Qua đêm 11 giờ đêm - 6 giờ sáng $3.00 $1.00
Cuối tuần $3.00 $1.00

3 Cách Thanh Toán

Mức Phí Thấp Nhất - Thẻ Good To Go!

Tài xế có thẻ Good To Go sẽluôn trả mức phí thấp nhất khi sử dụng đường hầm SR 99 cũng như các tuyến đường thu phí khác trên toàn tiểu bang.

25¢ Phụ Trội Trên Mỗi Lần Thu Phí - Good To Go! Trả Theo Biển Số Xe

Tài xế mở tài khoản thẻ Good To Go! và đăng ký biển số xe sẽ thanh toán khoản phụ trội 25 cent mỗi lần thu phí, cộng thêm vào khoản phí Good To Go!.

$2 Phụ Trội Trên Lần Thu Phí - Thanh Toán Qua Thư

Tài xế không có tài khoản Good To Go! sẽ phải trả thêm $2 cho mỗi lần thanh toán phí và sẽ nhận được hóa đơn qua đường bưu điện. Hóa đơn sẽ được gửi qua bưu điện tới địa chỉ chủ xe đăng ký với Department of Licensing (Phòng Quản Lý Giấy Phép Lái Xe).