Bir ka dhigida biriish hoosaadka SR 99 waxay bilaabmaysaa Noofember 9, 2019

Guudmarka bir ka dhigida biriish hoosaadka SR 99

Ka hel macluumaadka waxa uu noqonayo qiimayaasha biriish hoosaaska SR 99 iyo sida loo qabanayo shaqada bir ka dhigiga.

Good To Go! guudmarka barnaamijka

Good To Go! xisaabta ah iyo tigidhada waxaad mar kasta bixinaynaa lacagta ugu yar ee ku biirida biriish hoosaaska SR 99 iyo jidadka birta ah ee Washington.

Si aad macluumaadka uga hesho sida lacag hore ee lasii bixiyo ee Good To Go! xisaabaadka ahi u shaqeeyaan iyo sida loo samaynayo xisaab.

Tigidhada Good To Go!

In kasta oo ay jiraan afar nooc oo tigidhada Good To Go!, waraaqaha dhajiska ah ee tigidhadu waxay u shaqeeyaan dirawalada badanaa biriish hoosaaska maraya. Laakiin, hadii aad qorshaynayso inaad kaarboon garayso khadka degdeg ah ee I-405/SR 167, ama hadii aad wadato mooto, waxaad u baahan doontaa tigidh gooni ah.

Hel macluumaadka ku saabsan ikhtiyaarada tigidhada Good To Go!

Si aad u hesho tigidho dhajis ah oo Good To Go! oo bilaash ah oo aad bixiso qiimaha ugu yar biriish hoosaadka SR 99!

Hadiiaanad haysan tigidh Good To Go!, waxaad heli doontaa tigidh dhajis ah oo bilaash ah mudada aad haysato. WSDOT waxay boosta kuugu soo diri doontaa tigidhka afar todobaad gudahood marka uu soo gaadho dalabku, waana inaad ka shaqaysiisaa adiga oo ku daraya xisaabta Good To Go!

Si aad u xaqiijiso in tigidhka dhajiska ah uu adiga kugu munaasab yahay, fadlan naqdi macluumaadka ku yaal xog uruurinta hoose. Waxaad u baahanaysaa inaad buuxiso xog uruurinta si aad u hesho tigidh bilaash ah, laakiin waxaa naga caawinaysa hadii aad go'aansato in tigidhka dhajisku uu yahay ka kuugu haboon adiga.

Waxaad gashaa xog uruurinta si aad u xaqiijiso in tigidhka dhajiska ahi uu adiga kugu munaasab yahay.

Si aad u hesho tigidhka dhajista ah ee bilaashka ah fadlan u dir macluumaadka soo socda SR99TunnelTolls@wsdot.wa.gov. Fadlan xaqiiji in macluumaadku uu sax yahay oo uu dhamaystiran yahay si loo baajiyo dib u dhac inuu kusoo gaadho ah tigidhku.

Su'aalo?

Wixii macluumaad dheeraad ah kala xidhiidh WSDOT 206-440-4444 (qofka ka jawaabaya taleefankan waxa uu ku hadlaa Ingiriisi) ama SR99TunnelTolls@wsdot.wa.gov.