Skip to main content

U Diyaaargarow Qarash Waddeedka waddada hoose ee SR 99

Hadaad leedahay akoon Good To Go! iyo tigidh mar walba waxaad bixin qiimaha ugu hooseeyo ee waddada hoose ee SR 99 iyo dhammaan xarumaha qarash waddeedka washington.

Waxaa isticmaali doontaa biriish hoosaadka SR 99 iyada oo aan lahayn xisaabta Good To Go! Hadii aad isticmaasho biriish hoosaadka bilaa xisaab, cida gaadhiga ku qoran waxaa loosoo diri doonaa qaan sheeg boosta loogu soo diray oo $2 oo dheeraad ah safarkiiba. Waxaad la hadli kartaa xarunta adeega macaamiisha wakhti kasta si lacagta lagaaga dhimo, iyo wixii kharash ah ee laga tanaasulay, hadii xisaabta aad furato.

Furashada akooon cusub oo Good To Go! ah way sahlantahay

Gawaari badan baad ku biirin kartaa akoonkaaga.

Waxaad haystaa ikhtiyaaro aad u maalgaliso akoonkaaga.

Waxaad u baahnaan doonta inaad sii bixiso $30 markaad furanaysid akoonkaaga. Dhammaan gawaarida akoonkaaga waxa qarashka waddada laga jari doonaa $30 oo ah lacagtaad horay ula baxday.

Marka aad furanaysid akoon cusub waxaad u baahantahay in aad macluumaadkaaga lagaala soo xiriirayo, gaariga noociisa iyo moodelkiisa, iyo macluumaadka bixinta lacagta aad sheegtaa.

Raac tilmaamahan hoose si aad u furato akoon

Hadaad u baahantahay caawinaad tarjumaad

Hadaadan u baahnayn caawinaad tarjumaad

Seattle

4554 9th Avenue NE
Seattle, WA 98105

Bellevue

13107 NE 20th Street, Suites 3 & 4
Bellevue, WA 98005

Gig Harbor

(Adeegyo xadidan baa la heli karaa)
5801 Soundview Drive, Suite 50A.
Gig Harbor, WA 98335