Somali - Diyaar garow: saddex-todobaad SR 99 xidhidu waxey bilaabmaysaa Jan. 11, 2019

Somali - Bedelada kale ee socdaalka inta lagu jiro qiyaastii saddex-todobaad ee uu xidhan yahay SR 99

Diyaar garow: saddex-todobaad SR 99 xidhidu waxey bilaabmaysaa Jan. 11, 2019

Maxay: Xidhitaanka saddex-todobaad SR 99 iyo ilaa lix todobaad oo saameyn saxmadeed ah

Marka tunnelka cusub ee SR 99 uu diyaar u yahey in la furo, WSDOT waxey u baahan doontaa iney xidho wadada qiyaas ahaan sadex todobaad si dib loogu hagaajiyo SR 99 tunnel. Waxaa la xidhi doonaa inta u dhaxaysa dhamaadka koonfureed ee Tunnelka Battery Street ilaa West Seattle Bridge. Waxaa jiri doona ilaa sadex todobaad oo xidhid dalcad oo dheeraad ah kahor iyo kadib xidhitaanka sadexda todobaad.

Dhamaan SR 99 gudaha- iyo dibada-dalcada waa la xidhi doonaa inta u dhaxeysa West Seattle Bridge iyo Tunnelka Battery Street. Gudaha-iyo dibada-dalcada ee Galbeedka Avenue wuu furnaan doonaa inta lagu jiro xidhida.


Hal todobaad kahor xidhitaanka

Una semana antes de la clausura

Dalcadaha southend ee bixiya helida ilaa 1-5 iyo 1-90 way xidhanyihiin hal todobaad kahor xidhida buuxda.

Hal ilaa laba todobaad kadib xidhida

De una a dos semanas después de la clausura

Kadib tunnelka cusub ee SR 99 la furo xidhada waqooyigu dalcadakabaxsan ilaa suuqa hoose ayaa xidhanaan doona ilaa laba todobaad.

Maxeynu uga baahanahey ineynu xidhno wadada?

Hagaajintan imika ee SR 99 ee u dhow garoonka waa ku meel gaadh, kaasoo ogolaanaya saxmada iney ku socdaalaan aag dhisme oo socda. Kooxo waa iney ka shaqeeyaa hagaajintan si ay isugu xidhaan SR 99 ilaa tunnelka cusub. Xidhitaankani lama awoodi karayo iyadoo ay ugu wacan tahey xadiga shaqada ee badan ee la xidhiidha dib u hagaajinta SR 99. Sawirada hoose waxey ku tusayaan wadada SR 99 ee maanta (huruud) iyo aagaga shaqada inta lagu jiro xidhida (liimi).

SR 99 current path and workzone